வலைப்பூ பயிற்சிப் பட்டறை

ஒன்று விரைவு நிலை மாணவ மாணவிகளுக்கு 18/09/07 செவ்வாய் அன்று ஃபூச்சூன் உயர்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்றது. தமிழில் தட்டச்சு செய்வது எப்படி என்பதையும், தமிழில் வலைப்பூ உருவாக்குவதையும் கற்றுக் கொண்டனர்.

மெலிசா, நந்தினி, வாகினி, ஹப்பிசா, அஸ்வினி, ராய், நிக்லஸ், சுஜாதா, மாதுரி, நஸிரா ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பயன் அடைந்தனர்.

ஹப்பிசா, நஸிரா

நந்தினி, ஹப்பிசா,

வாகினி, ஹப்பிசா,

மெலிசா, நந்தினி, வாகினி,

ஹப்பிசா, நஸிரா


ஹப்பிசா, அஸ்வினி, மாதுரி